När föremålet är sålt får du en kommittentavräkning via mail som är en specifikation på vad du kommer få utbetalt till ditt konto. Utbetalningen sker normalt inom 10 dagar efter att föremålet är sålt, under förutsättning att köparen har betalat.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)