Vi ombesörjer röjningar, bortforsling av sopor, saneringar av dödsbon samt flyttstädningar.

Rutavdrag gäller för flyttstädningar, dock ej för dödsbo.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)