Utropet är vår värdering baserad på tidigare försäljningar och bevakningspriset är ett dolt minimipris under vilket ett föremål inte säljs. Det priset är alltid lägre än utropet.

Was this answer helpful ? Yes (5) / No (1)