Det läggs på provision på 22,5% samt slagavgift om 100kr.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)